Witamy
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami dokonywania zakupów w sklepie hieroglif.eu, należącym do firmy Hieroglif Tomasz Misterka.

 1. Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem witryny internetowej posiada uprawnienia identyczne do uprawnień stosowanych w pozostałych placówkach handlowych.
 2. Odstąpienie od umowy kupna (zwrot sprawnego towaru zakupionego w naszym sklepie), bez podawania przyczyny jest możliwe w ciągu 14 dni roboczych od chwili fizycznego otrzymania towaru (decyduje data doręczenia przesyłki). Towar nie może nosić śladów używania, a także musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie. Nie ma możliwości zwrotu oprogramowania komputerowego ani plików elektronicznych!!!
 3. Reklamacje i zwroty towarów niepełnowartościowych (uszkodzonych) odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, na warunkach ustalanych przez producenta.
 4. Prosimy o sprawdzanie stanu przesyłki i jej zawartości w obecności dostarczającego ją listonosza lub kuriera - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania w momencie dostarczenia, prosimy o sporządzenie protokołu z opisem uszkodzeń i NIE ODBIERANIE JEJ !!!

Szczegółowych informacji w powyższych tematach udziela Biuro Obsługi tel. +48 022 632 18 27 w godz. 9.00-17.00

 • Klientem naszego sklepu, zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolności do zawierania umów cywilno-prawnych. Osoby młodsze mogą korzystać ze sklepu wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 • Odwiedzając nasz sklep i przeglądając naszą ofertę, pozostajesz anonimowym klientem. Do Ciebie należy decyzja czy chcesz udostępnić nam informacje o sobie, czy też nie. Dopiero w momencie założenia konta użytkownika sklepu, system nasz zaczyna gromadzić dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Szanując Twoją prywatność, pragniemy Cię zapewnić, iż dane przekazane nam przez Ciebie nie zostaną wykorzystane do innych celów niż dokonywanie zakupów w naszym sklepie. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swojego konta, a wraz z nim wszystkich udostępnionych nam informacji.
 • Bazy danych z informacjami o klientach są zabezpieczone zgodnie z najnowszymi wymogami. Każdorazowa próba odczytania tych danych przez osoby nieupoważnione jest szczegółowo rejestrowana w systemie. Pozwala nam to na przekazywanie informacji o potencjalnych włamaniach odpowiednim organom ścigającym tego typu działania.
 • Wszystkie ceny towarów prezentowanych na naszych stronach zawierają podatek VAT.

RODO

Zgodnie z wymogami RODO, informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest firma Hieroglif Tomasz Misterka, z siedzibą w Warszawie (01-161), ul. Obozowa 16 m. 82.

Gromadzone dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim (Przetwarzającym dane), dla celów realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ADO przewidzianych prawem. Podmioty przetwarzające dane również są zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków ochrony danych osobowych.
Ponadto na mocy ustawy macie Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Waszych Danych Osobowych.
 • Korekty Waszych Danych Osobowych.
 • Usunięcia Waszych Danych Osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania Waszych Danych Osobowych.
 • Przenoszenia Waszych Danych Osobowych.
 • Sprzeciwu co do przetwarzania Waszych Danych Osobowych.
 • Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Tomaszem Misterka, pod adresem: Warszawa (01-161), ul. Obozowa 16 m. 82, tel. +48 501 037 960 lub za pomocą maila: odo@hieroglif.com.pl